مدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی)
 • » » مدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی)
 • مدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی)

  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
  • 796 بازدید

  جهت دریافت نمونه سئوالات بر روی رشته مورد نظر براساس نام و کد درس مورد نظر کلیک نمایید. 

  جهت دریافت چارت درسی و منابع نیز روی ارائه دروس و منابع کلیک کنید.

   

  بخش مدیریت

  کد رشته

  رشته های کارشناسی

  لیست ارائه دروس
  منابع نیمسال اول
  منابع نیمسال دوم
  ۱۲۳۵۱۱ مدیریت بازرگانی(مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳)

  لیست ارائه دروس وضعیت منابع وضعیت منابع 
  ۱۲۱۸۲۰ مدیریت بازرگانی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و بعد)

  لیست ارائه دروس وضعیت منابع وضعیت منابع
  ۱۲۳۴۱۱ مدیریت دولتی(مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس وضعیت منابع وضعیت منابع
  ۱۲۱۸۱۰ مدیریت دولتی (مخصوص ورودیهای ۹۴ و بعد) لیست ارائه دروس وضعیت منابع وضعیت منابع  
  ۱۲۳۸۱۱ مدیریت صنعتی (مخصوص ورودیهای ۸۶ تا ۹۳) لیست ارائه دروس وضعیت منابع وضعیت منابع  
  ۱۲۱۸۴۵ مدیریت صنعتی(مخصوص ورودیهای ۹۴ و بعد) لیست ارائه دروس وضعیت منابع وضعیت منابع  

  منبع : سایت مرکزی دانشگاه پیام نور 

   

  دیدگاهها بسته است.

  برو بالا