علوم تربیتی گرایش علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی (چندبخشی) (مخصوص ورودیهای ۸۶ و بعد) کد رشته (۱۲۱۱۷۱)

جهت دریافت نمونه سئوالات بر روی درس مورد نظر کلیک نمایید.

آمار توصیفی (کد درس ۱۱۱۷۰۰۴ ) آمار استنباطی (کد درس ۱۱۱۷۰۰۵)
کاربرد آزمون های روانی (کد درس ۱۲۱۱۰۰۴) اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده (کد درس ۱۲۱۱۰۰۵)
فلسفه آموزش و پرورش (کد درس ۱۲۱۱۰۰۶) روش ها و فنون تدریس (کد درس ۱۲۱۱۰۰۷)
اصول و مبانی آموزش و پرورش (کد درس ۱۲۱۱۰۰۸ و ۱۲۱۱۰۸۷) روانشناسی پویایی گروه (کد درس ۱۲۱۷۰۵۲)
 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی (کد درس ۱۲۱۱۰۲۲) روش تحقیق در علوم تربیتی (کد درس ۱۲۱۱۰۵۱)
 ادبیات کودکان و نوجوانان (کد درس ۱۲۱۱۰۸۸) اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی (کد درس ۱۲۱۷۰۵۴) 
فناوری آموزشی (کد درسی ۱۲۱۱۰۴۲) مدیریت آموزشی (کد درس ۱۲۱۱۰۴۳)
 روانشناسی آموزش خواندن (کد درس ۱۲۱۱۳۵۰) زبان تخصصی (کد درس ۱۲۱۲۰۴۳ )
 زبان آموزی (کد درس ۱۲۱۱۰۶۸) قصه گویی و نمایش خلاق (کد درس ۱۲۱۱۰۶۲) 
 حرکات ورزشی و سرودهای خاص (کد درس ۱۲۱۱۳۵۱) آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی (کد درس ۱۲۱۱۳۵۲)
 مفاهیم و روش تدریس علوم قرانی در پیش دبستانی (کد درس ۱۲۱۱۰۸۳) مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستان و دبستان (کد ۱۲۱۱۰۸۰) 
 مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی (کد درس ۱۲۱۱۰۷۶) روان سنجی (کد درس ۱۲۱۱۳۶۷)
 روش تدریس مهارت خواندن در دبستان (کد درس ۱۲۱۱۰۷۹) مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستان (کد درس ۱۲۱۱۰۸۴)
 اصول بهداشت و کمک های اولیه (کد درس ۱۲۱۱۳۰۳) اصول بهداشت و کمک های اولیه (کد درس ۱۲۱۱۳۰۳) 
 مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در دبستان (کد درس ۱۲۱۱۰۸۲) روانشناسی تربیتی (کد درس  ۱۲۱۱۳۶۵)
مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (کد درس ۱۲۱۱۳۶۶) روانشناسی شخصیت (کد درس ۱۲۱۱۴۰۷) 
روانشناسی عمومی ۲ (کد درس ۱۲۱۷۰۰۶) روانشناسی رشد ۱ (کد درس ۱۲۱۷۰۴۶)
اختلالات یادگیری (کد درس ۱۲۱۷۰۳۵) روانشناسی اجتماعی (کد درس ۱۲۱۷۱۰۵) 
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی (کد درس ۱۲۱۷۰۴۹) روش های تغییر و اصلاح رفتار (کد درس ۱۲۱۷۰۵۳)
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره (کد درس ۱۲۱۷۰۵۵) روانشناسی عمومی ۱ (کد درس ۱۲۱۷۰۵۶)
فارسی (کد درس ۱۲۱۳۲۱۰) رایگان روانشناسی یادگیری (کد درس ۱۲۱۷۱۸۶)
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) علوم انسانی کد درس ۱۲۲۰۴۳۳ رایگان انقلاب اسلامی ایران ( علوم انسانی ) کد درس ۱۲۲۰۴۳۴ رایگان
 زبان خارجی عمومی انسانی (کد درس ۱۲۱۲۲۵۶) رایگان اندیشه سیاسی امام خمینی (کد درس ۱۲۲۰۴۷۹) رایگان
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم (کد درس ۱۲۲۰۶۵۷) رایگان فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی ) کد درس ۱۲۱۱۴۱۱ رایگان
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  علوم انسانی(کد درس ۱۲۲۹۱۲۸) رایگان اندیشه اسلامی ۱ ( علوم انسانی ) کد درس ۱۲۳۳۰۳۰ رایگان
اندیشه اسلامی ۲ ( علوم انسانی ) کد درس ۱۲۳۳۰۳۱ رایگان  تربیت بدنی (کد درس ۱۲۱۵۴۲۷) رایگان
دانش خانواده و جمعیت (کد درس ۱۲۳۳۰۴۳) رایگان  آشنایی با دفاع مقدس (کد درس ۱۲۱۲۳۰۰) رایگان

 

 

برو بالا